2019. aasta tõi turvaturul kaasa ettevõtete käibemahtude stabiilse kasvu, mille taga on peamiselt uute innovaatiliste teenuste arendamine ning üldine mehitatud valve teenuste hinnatõus koos tööjõu koguarvu kahanemisega. 

Eesti Turvaettevõtete Liit (ETEL) viis 2020. aasta aprillikuus läbi iga-aastase küsitluse möödunud majandusaasta turvaturu võtmenäitajate kohta. Seekord osales küsitluses 27 turvavaldkonnas teenuseid ja tooteid pakkuvat ettevõtet, neist 24 ETEL liiget ja 3 ETEL välist ettevõtet.
Täpsustatud turvaturu analüüsi kaasati tänu avalike andmebaaside uutele võimalustele täiendavalt 56 valve- ja kaitsetegevuses tegutsevat turvaettevõtet. Turvatehnika valdkonnas tegutseva 17 suurematturvaettevõtte ja hinnanguline väikesemate paigaldusettevõtete turuosa sai samuti ETEL ekspertide poolt hinnatud võiamlikult täpselt. Hinnanguna on ka sellel aastal toodud välja Tuleohutusspetsialist, tase 5 ja Tuleohutusekspert, tase 6 kutsega isikute võimalik osalemine erasektori majandustegevuses.

Kokkuvõttes oli Eesti Vabariigis turvaettevõtjate kogupanus ettevõtluses 2019 aastal üle 296,6 milj eur ja käibekasv võrreldes 2018 aastaga 10,2%.

Turvaturu kogumaht kasvas 184,8 milj euroni, andes eelmise aasta võrdluses juurde 8,4%. ETEL kasvav liikmeskond hoiab hinnanguliselt 75% tänasest turvaturust. Valve- ja kaitsetegevuste osas oli turukasv jätkuvalt tagasihoidlik ja 2019 aasta kogumahuks kujunes 94,1 milj eurot. Turvasüsteemide paigaldamise ja hooldamisega seotud turumaht kasvas 2019 aastal 86,2 milj euroni ehk 4,1%, mis on samas viimase viie aasta madalaim kasv.

Turvaturu osalised ootavad juba aastaid õigusruumi uuenemist nii valve- ja kaitsetegevuse kui tuleohutuse valdkondades. Uue Turvaseaduse välja töötamise alguses oli teadmine, et seaduse jõustumist on oodata hiljemalt 2019. aastal ning Tuleohutusseaduse uuendamine peaks samal ajal läbima Riigikogu suure saali lugemised. Seisuga 31.12.2019 on tuleohutuse valdkonna uuendused vähemalt Riigikogu menetluses aga valve- ja kaitsetegevuse uus seadus on jäänud juba aastateks ootele.

2019. aasta Eesti Turvaturu analüüsiga saad tutvuda siin - Turvaturu analüüs 2019.pdf