2020. aasta kujunes turvaturul COVID19 mõjude tulemusena pöördeliseks

Traditsiooniliselt viis Eesti Turvaettevõtete Liit 2021. aasta aprillikuus läbi iga-aastase küsitluse möödunud majandusaasta turvaturu võtmenäitajate kohta. Esimest korda alates Eesti taasiseseisvumisest ületasid COVID19 mõjude tulemusena turvasüsteemide projekteerimsie, paigaldamise ja hooldamisega seotud käibed turvateenuste osutamise mahte.
Seekord osalesid küsitluses kõik 27 ETEL liikmetest turvateenuseid ja tooteid pakkuvat ettevõtet ja täpsustatud turvaturu analüüsi kaasati turuanalüüsis täiendavalt:
  • 61 valve- ja kaitsetegevuses tegutsevat turvaettevõtet;
  • 17 turvatehnika valdkonnas tegutsevat suuremat turvaettevõtet ja hinnanguline väikeste ettevõtete turuosa;
  • Tuleohutusspetsialist, tase 5 ja Tuleohutusekspert, tase 6 kutsega isikute võimalik osalemine majandustegevuses.
Eelmise kalendriaasta olulisemate turvaturu võtmenäitajatena saab esile tõsta:
  • Turvaettevõtjate kogupanus Eesti Vabariigi ettevõtluses oli 2020 aastal 310,4 milj eur ja kogukäibe kasv võrreldes 2019 aastaga 4,7%. Seejuures tuleb rõhutada, et kasvasid valdavalt turvaettevõtlusega mitteseotud valdkonnad.
  • Turvaturu kogumaht oli 187,2 milj eur, kasvades 2019 võrdluses 1,3%, mis on selgelt viimase kümne aasta madalaim näitaja. Samal ajal hoiab ETEL kasvav liikmeskond hinnanguliselt 72% nähtavast turvaturust.
  • COVID19 piirangute tingimustes kujunes valve- ja kaitsetegevuste kogumahuks 90 milj eur, mis on 4,4 % vähem, kui aastal 2019. Kogukäibe langust vedas mehitatud valve teenuste turu kahanemine tervelt 10,6% eelmise aasta võrdluses. 
  • Turvasüsteemide paigaldamise ja hooldamisega seotud turumaht seevastu kasvas 2020 aastal 92 milj euroni ehk 6,7% ning sellest tulenevalt saabki väita, et esmakordselt on turvasüsteemide tegevusvaldkond kasvanud suuremaks kui traditsiooniliste turvateenuste pakkumine.
2020. aasta lõpus tulid olulised teated väliskapitalil põhinevate rahvusvaheliste ettevõtete lahkumisest Eesti turvateenuste turult. Novembris teavitasid USS Grupp ja Securitas, et USS Grupp saab 100% ulatuses Securitas Eesti ja Securitas Läti turvaettevõtete omanikuks. Detsembrikuu viimastel päevadel aga omandas Kaubamaja Grupi tütarettevõte Viking Security Dussmann Eesti kogu turvateenuste ärivaldkonna Eestis koos kõigi sellesse kuuluvate varade ja lepingutega. 

Põhjalikum ülevaade Turvaturg 2020 uuringu tulemustest on leitav lisatud esitlusest.

Turvaturg 2020 esitlus (juuli).pdf