2021. aastal jätkus Eesti turvaturul mehitatud valve mahtude vähenemine ning turvasüsteemide valdkonna kasv

Senist töökorraldust jätkates viis Eesti Turvaettevõtete Liit 2022. aasta aprillikuus läbi iga-aastase küsitluse möödunud majandusaasta turvaturu võtmenäitajate kohta. Tulemused kinnitasid turvaturu trendide liikumist suunal, mida oleme ennustanud juba pikemat aega.
Turvaturu uuringu küsitlusele vastas 24 suuremat Eesti turvaturul teenuseid ja tooteid pakkuvat ettevõtet. Kuna enamus võtmenäitajate andmeid on tänapäeval avalikult kättesaadavad, siis täpsustatud turvaturu analüüsi kaasati täiendavalt:
  • 46 valve- ja kaitsetegevuses tegutsevat turvaettevõtet;
  • 18 turvatehnika valdkonnas tegutsevat suuremat turvaettevõtet ja hinnanguline väiksemate ettevõtete turuosa;
  • Tuleohutusspetsialist, tase 5 ja Tuleohutusekspert, tase 6 kutsega isikute võimalik majandustegevuses osalemise maht.
Turvaturu analüüsi andmetele toetuvalt saame välja tuua olulisema 2021. aastast:
  • Turvaettevõtjate kogupanus Eesti Vabariigi ettevõtluses oli 307,5 milj eur ja käibe vähenes võrreldes 2020 aastaga -0,9%. Võttes arvesse, et turvaturult lahkus 2020. aasta lõpus mitu väliskapitali esindavat ettevõtet, mis osutasid laiemat teenuste paketti, siis jäi Eesti turvaettevõtete kogupanus sisuliselt samaks. Turvaturuga mitte seotud tegevuse osakaal turvaettevõtete portfellis on jätkuvas suurenemises.
  • Turvaturu kogumaht oli samal ajal 196,4 milj eur, kasvades 2020. aasta võrdluses +4,9%. Kasvu eestvedajaks oli selgelt turvasüsteemidega seotud tegevusvaldkonnad. ETEL liikmeskonda kuuluvad ettevõtted hoiavad hinnanguliselt 75,2% kogu turvaturust.
  • COVID piirangute jätkumise tingimustes kujunes Eesti turvaturul 2021. aastal:
    • valve- ja kaitsetegevuste turu kogumahuks 88,3 milj eur, mis on -1,9% võrreldes aastaga 2020 ja -6,3% võrreldes aastaga 2019;
    • turvasüsteemide projekteerimise, paigaldamise ja hooldamise turumahuks samas 102,6 milj eur ehk +11,5% 2020. aasta võrdluses ning +18,2% kasvu võrreldes 2019. aastaga.
Turvaturul hõivatud töötajate üldarvud on jätkuvas vähenemises, samal ajal turvasüsteemide kutsevaldkonnas on selgelt näha ametikohtade kasv ning kvalifitseeritud töötajate puudus.

Põhjalikum 2021. aasta turvaturu ülevaade on leitav lingilt Turvaturu analüüs 2021