Eesti Turvaturu analüüs 2017 aasta kohta näitab turvatehnika mahtude jätkuvat tõusu ja survet kvalifitseeritud tööjõu leidmisele.

Küsitluses osales seekord 26 turvavaldkonnas teenuseid ja tooteid pakkuvat ettevõtet (22 ETEL liiget ja 4 ETEL välist ettevõtet). Turvaturu maht ületas esmakordselt 2018 aasta näitajad ja ETEL liikmed hoiavad jätkuvalt hinnanguliselt 71 % turu kogumahust.
Eesti Turvaettevõtete Liit viis 2018 aprillis läbi traditsioonilise küsitluse eelmise majandusaasta turvaturu võtmenäitajate kohta. Seoses andmete kättesaadavuse paranemisega kaasati täpsustatud turvaturu analüüsi täiendavalt:
  • 55 valve- ja kaitsetegevuses tegutsevat turvaettevõtet,
  • 16 turvatehnika valdkonnas tegutsevat suuremat turvaettevõtet ja 
  • 52 Tuleohutusspetsialist, tase 5 võimalik majandustegevus.  

Turvavaldkonnas tegutsevate ettevõtete kogupanus Eesti Vabariigi erasektori majandustegevuses oli 2017 aastal üle 252,9 milj eur ja käibekasv võrreldes 2016 aastaga 28%.  Vahetult turvalise eluskeskonna hoidmisele suunatud turvaturu kogumaht kasvas seejuures 159,4 milj euroni ja ületas esmakordselt majanduskriisi eelse taseme 2008 aastast.  Klassikalise valve- ja kaitsetegevuste osas oli turukasv pigem tagasihoidlik jäädes 2,7% piiridesse ja 2017 aasta kogumahuks kujunes siin 88,2 milj eurot. Turvasüsteemidega seotud turumaht kasvas 2017 aastal tänu kiirelt paisuvale ehitusturule 68,6 milj euroni, jäädes küll üldmahtudes veel alla valve- ja kaitsetegevuse teenustele, kuid andes kasvuks üle 24%. Pea kõik ETEL liikmed on jõudsalt kasvatanud oma käibemahte. Langustrendi näitavad samal ajal tööjõumahukad valdkonnad nagu näiteks kaubandusturvalisus. 

Traditsioonilise turvatöö ehk vahetult valveobjektide mehitamise osa vähenemist kinnitavad ka töötajate üldarvude ning kutseeksamile jõudvate töötajate hulga jätkuv kahanemine. Tööjõu puuduse surve valdkonnas makstavale töötasu tõusule on ilmne, kuid hankijate soov hoida teenuste hindade taset madalal, tekitab järjest suuremat pinget ausale konkurentsile. Eesti Turvaettevõtete Liit jälgib murega olukorda, kus turu nö "hallis alas" tegutsevad ettevõtted püüavad leida võimalusi seadustest kõrvale hiilimiseks ning kvalifitseerimata tööju kasutamiseks.

Kokkuvõttes on Eesti turvaturg uue Turvaseaduse ootel ning kõik turu osapooled ootavad selgust valve ja kaitsetegevuses osutatavate teenuste ja müüdavate toodete riikliku regulatsiooni uuendamise osas.

Turvaturu 2017 aasta analüüsi esitlus on allalaetav lisatud lingilt:  Eesti turvaturu esitlus 2017.pdf
Samuti on võimalik järelvaadata ETEL 25. juubaliaasta Turvakonverentsi lehelt: www.turvakonverents.ee