Eesti vajab uut turvaseadust

Eesti Turvaettevõtete Liit saatis täna Riigikogu fraktsioonide juhtidele pöördumise, tehes ettepaneku, et riik jätkaks „siseturvalisuse arengukava 2015-2020“ koostamise kõrval ka uue ja kaasaegsema turvaseaduse väljatöötamist.
„Vabariigi Valitsuse algatatud siseturvalisuse arengukava 2015-2020 koostamine on tunnustamist väärt initsiatiiv,“ ütles Eesti Turvaettevõtete Liidu (ETEL) tegevdirektor Kaupo Kuusik. „ETELi hinnangul tuleks aga täie hooga jätkata ka uue ja kaasaegse turvaseaduse väljatöötamist.“

Kaupo Kuusiku sõnul on uut turvaseadust vaja juba ainuüksi seetõttu, et nimetatud siseturvalisuse arengukava põhimõtetest kooruvad välja vajadused uute regulatsioonide järele. „Samuti tegi ETEL täna saadetud pöördumises ettepaneku viia sisse vastavaid täiendusi ka korrakaitseseadusesse või looma muu seadusandliku baasi, mis võimaldaks turvatöötajatel osaleda riikliku siseturvalisuse täieõiguslike tagajatena,“ sõnas Kuusik. „Lisaks arengukava koostamises kaasa löömisele oleme Eesti turvavaldkonna vaieldamatute liidritena, kellel on kasutada kogu Eesti lähiajaloo turvavaldkonna kogemused ja kogu maailma vastavad värskemad teadmised, igati valmis ka uue turvaseaduse valmimisele nõu ja jõuga kaasa aitama.“

Kuusik rõhutas, et pöördumisest ei maksa otsida turvaettevõtetele mingite eriõiguste andmise püüdu. „ETEL ei pretendeeri uurimis- või jälitustoimingute tegemise õigusele, vaid soovib riigi siseturvalisuse nimel ametkondadega igakülgset koostööd teha,“ kinnitas Kuusik.

Eesti Turvaettevõtete Liit (www.security.ee) on 1993. aastal loodud organisatsioon, mille eesmärgiks on koondada võimalikult laia turvalisuse tagamisel tegutsevat ettevõtete ringi ning esindada oma liikmete ühishuve suhetes riigi- ja kohaliku võimu asutuste ning teiste institutsioonidega. Oluliseks tegevusvaldkonnaks on koostöö arendamine õiguskaitseorganite ja muude huvitatud isikutega ühiskonna turvalisust puudutavates küsimustes. Liit pöörab pidevat tähelepanu oma liikmete vaheliste suhete kujundamisele heade äritavade vaimus ning ausa konkurentsi põhimõtete järgimisele kogu turvaturul. Vastavad põhimõtted on fikseeritud heade turvamistavade kokkuleppes.

ETEL pöördumist Riigikogu fraktsiooni juhtidele saab lugeda SIIT