Uute turvariskide maandamine valvesüsteemide paigaldamisel

Eesti Turvaettevõtete Liit juhib valvesüsteemide hangete läbiviijate tähelepanu osade Hiina päritolu turva- ja IT seadmetega (IP kaamerad, ruuterid, switchid jne.) seotud riskidele. Ennekõike peaksid selles osas tähelepanelikumad olemas kaitse ja turvalisusega seotud ametkonnad.

Väljavõte Välisluureameti raportist „Eesti rahvusvahelises julgeolekukeskkonnas“:

1) Võrdlemisi tavaliseks on saanud Hiina päritolu IT-seadmetest turvaaukude või nn tagauste avastamine – pahavara on leitud mobiilseadmetest, arvutitest ja keerulisematest võrguseadmetest.

2) Kõik Hiina organisatsioonid ja kodanikud peavad oma tegevuses lähtuma Hiina riiklikust luureseaduset (kehtib alates 2017 . aasta juunist) ning tegema vajadusel koostööd riigi luureasutustega. Seega näeb Hiina seadus (sarnaselt Venemaaga) ette seal tegutsevate kodu- ja välismaiste ettevõtete ning korporatsioonide koostööd riigi ja selle julgeolekuorganitega.

Analoogsele ohule on juhtinud tähelepanu ka mitmed lääneriikide (USA, Austraalia, Kanada) vastavad ametkonnad. Möödunud aastal võttis USA kongress vastu kaitse-eelarve seaduse, mis keelab Hikvisioni ja Dahua kaamerate ostu USA sisejulgeoleku valdkonnas. 

 

Hiina päritolu seadmeid eelistatakse sageli nende odavama hinna tõttu.

Turvaettevõtjad saavad küll selgitada hankijatele eelpool mainitud võimalikke riske, kuid otsuse süsteemide hankimise kohta teeb lõpptarbija. ETEL häire- ja valvesüsteemide ekspertgrupi liikmed enda poolt hindavad jooksvalt olukorda ning on valmis reageerima uuele teabele. Paneme kõigile turvaturu osapooltele südamele, et puudulikult häälestatud lahendused võivad kujutada endast võimalikku ohtu meie ühiskonna julgeolekule laiemalt.

Valvesüsteemi valimisel soovitame eelistada tuntud tootjaid ja oluline on seadmed hankida ametlike esindajate või volitatud edasimüüjate ja paigaldajate käest. Minimeerida tuleb ohte, kus oskamatu paigalduse tõttu hoopis suurendatakse turvariske. Turvatehnikaga tegelevad töötajad peavad olema koolitatud ja omama nõuetekohast kutsekvalifikatsiooni. Kõige olulisem on turvalise võrgu ülesehitus, kus peab samuti kehtima reegel, et võrgu paigaldamisega tegeleb vastavat väljaõpet ja tunnistust omav professionaal.

Euroopa Liidus kehtivad soovituslikud valve- ja signaaliedastussüsteemide standardid. Nende alusel süsteeme projekteerides, paigaldades ja hooldades on võimalik minimeerida riske ja valida oma valvata objekti eripärast tulenev turvalisuse aste. Kui pakkujad ja hankijad lähtuvad standarditest ning kasutavad spetsialistidena turvatehnika valdkonna kutsekvalifikatsiooniga töötajaid, oleme teinud kõik endast oleneva võimalike riskide maandamiseks.

 

Toetavad lingid:

https://www.valisluureamet.ee/pdf/raport-2019-EST-web.pdf

https://diplomaatia.ee/kuidas-taltsutada-lohet/