Avaliku konkurssi kutse andja leidmiseks turvasüsteemide paigaldamise, hooldamise ja  projekteerimise kutsetele tulemused on selgunud

Energeetika, Mäe- ja Keemiatööstuse Kutsenõukogu on valinud Eesti Turvaettevõtete Liit kutse andjaks turvasüsteemide paigaldamise, hooldamise ja projekteerimise kutsetele järgmiseks 5-aastaseks perioodiks 11.04.2023 - 10.04.2028.
Jaanuris 2023 kuulutas Kutsekoda välja avaliku konkursi kutse andja leidmiseks turvasüsteemide paigaldamise, hooldamise ja projekteerimise kutsetele. 30.03.2023 Energeetika, Mäe- ja Keemiatööstuse Kutsenõukogu valis Eesti Turvaettevõtete Liit kutse andjaks turvasüsteemide paigaldamise, hooldamise ja projekteerimise kutsetele järgmiseks 5-aastaseks perioodiks.

Allpoolt on leitav lühike ülevaade tehtud tööst ja tuleviku plaanidest.

MIS ON TEHTUD?
- Tuntavalt on kasvanud Turvasüsteemide tehnik, tase 4 ja Turvasüsteemide vastutav spetsialist, tase 5 kutse olemasolu nõude arvestamine hangetes.
- Tuleohutusseaduse uuendamisel 2021.a. suurenes märgatavalt riikliku järelevalve poolne kontroll kehtivate kutsete olemasolu üle turul.
- Eksameid viisime läbi nii Tallinnas kui Tartus, Jõhvis ja Pärnus.
- 2021. aastal uuendati kutsestandardid ja loodi uued standardid: Turvasüsteemide paigaldaja, tase 3 ja Turvasüsteemide tehnik, tase 4 esmane kutse.
- Paberkandjal kirjalike testide asemel sooritatakse nüüd teadmiste kontrolli testid HTM Moodle elektroonilises keskkonnas. On uuendatud samuti praktilisi ülesandeid ja vestluse pileteid.
- On tehtud teavitustööd valdkonna kutsetunnistuse väärtustamiseks hanke korraldajatele, kindlustajatele ja suurematele teenuse tarbijatele, informeerime EMTAt ja PAd objektidest, kus teenust pakuvad kutsekvalifikatsiooni mitteomavad töötajad. Koostöös MKM-ga on korrastatud MTR-i kandeid vastutavate isikute kutsete osas.
- Alates 2021. aastast oleme teinud koostööd Ida-Virumaa Kutsehariduskeskusega, Pärnu Saksa Tehnoloogiakooliga, Pärnumaa Kutsehariduskeskusega ja Tartu Rakendusliku Kolledžiga ja sh aidanud koostada Turvasüsteemide tehnik, tase 4 esmase kutse õppekavasid.

MIS OOTAB EES?
- Väljaarendamisel on Eesti Truvaettevõtete Liidu kutsehindamisega seotud dokumentide haldamise ja eksamikeskkond: eksamitele registreerimine, kutsetaotlejate dokumentide haldamine, eksamiprotokollide täitmine ja allkirjastamine jms.
- Hindamismaterjalide täiendamine ja uuendamine, k.a. uute praktiliste ülesannete loomine.
- Uute eksamiks ettevalmistavate materjalide väljatöötamine.
- Jätkame teavitustööga valdkonna kutsetunnistuse väärtustamiseks hanke korraldajatele, kindlustajatele ja suurematele teenuse tarbijatele.
- Jätkame koostööd kutsekoolide ning teiste kutse andjatega turvasüsteemide kutsete tutvustamiseks ja parimate praktikate leidmiseks.

Täname kõiki Kutsekomisjoni ja Hindamiskomisjoni liikmeid, koostööpartnereid ja eksperte ning soovime kõige paremat järgmises kutseperioodis!