Eesti Turvaettevõtete Liidus alustas uus juhatus

ETELis alustas tööd uus juhatus. Liidu liikmeskond, mille moodustavad turvavaldkonna juhtivad ettevõtted, andis oma mandaadi juhatusse järgmistele valdkonnas tunnustatud tegijatele: Securitas Eesti AS esindajale Raimo Heinamile, Hansab AS esindajale AS Janno Kallikormile, USS Security Eesti AS esindajale Tarmo Keskkülale, Henert Grupp OÜ esindajale Marina Koidule, Telegrupp AS esindajale Ivo Remmelgale, Viking Security AS esindajale Tannar Tiitsarile ning G4S Eesti AS esindajale Villu Õunale.
Juhatuse esimesel töökoosolekul valiti juhatuse esimeheks ETELi liikmetelt suurima häältearvu saanud Villu Õun AS G4S Eestist, juhatuse aseesimeheks valiti Ivo Remmelg Telegrupp AS-st. Turvaettevõtete Liidu tegevjuhina jätkab Kaupo Kuusik.

Turvaettevõtete Liidu ees seisavad täna tähtsad ülesanded - olla riigile heaks partneriks üldise siseturvalisuse tagamisel ning läbi oma teenuste pakkuda parimat igaühe turvatunde tagamiseks. Esimeseks prioriteetseks ülesandeks on anda oma panus Siseministeeriumi poolt algatatud uue turvaseaduse väljatöötamisse. Loomulikult on jätkuvalt Turvaettevõtete liidu ülesanne aidata kaasa valdkonna arengule, esindada ja kaitsta liidu liikmete huve suhetes riiklike asutuste ja teiste institutsioonidega ning tagada turusuhetes headest turvamistavadest kinnipidamine.