Eesti Turvaettevõtete Liit ja Päästeamet allkirjastasid koostööleppe

Täna kinnitasid Päästeameti ja Eesti Turvaettevõtete Liidu esindajad koostööleppe allkirjastamisega ühised eesmärgid. Mõlema organisatsiooni ühishuvideks on läbi koostöö ja üksteise tegevuste toetamise suurendada Eesti sisejulgeolekut ning elanike turvatunnet.
Läbi kahe osapoole ühiste tegevuste aidatakse kaasa tuleohutuspaigaldiste projekteerimise, paigaldamise ja hoolduskvaliteedi tõstmisele. Üheks prioriteetseks tegevuseks selles suunas on Päästeameti kaasamine turvasüsteemi tehniku ning projekteerija taseme kutsekomisjonide töösse. See aitab tagada turul kutset omavate pakkujate seas ühtlast ja head kvaliteeti. Eesti Turvaettevõtete Liidu liikmete teadmised uutest tehnoloogiatest ja suundadest aitavad omalt poolt Päästeameti tuleohutusjärelvalve ametnikel olla kursis turul liikuvate uuendustega. Ühistegevuste hulka kuuluvad ka erinevad seminarid, õppe- ja infopäevad.
 
Päästeameti peadirektor Kuno Tammearu koostööleppest: „Saavutamaks parimaid tulemusi tuleohutuses, ei saa riigiasutus olla ainult kontrollorgan. Meil on palju ühiseid teemasid, mille täiustamine on oluline mõlema osapoole jaoks. Näiteks aitab koostöö erialaliiduga meil jõuda üheskoos selleni, kus automaatse tulekahjusavastamise süsteemi (ATaS) valehäired ei ole enam päästjatele kõige sagedasem väljakutsete põhjus. Parem kvaliteet tuleohutuspaigaldiste turul aitab neid probleeme vähendada.“
 
Eesti Turvaettevõtete Liidu tegevdirektori Kaupo Kuusiku sõnul on allkirjastatud leping järgmine samm juba pikaajalises ühises panustamises tuleohutusvaldkonnas. „Ühistegevused aitavad tagada paigaldiste vastavust nõuetele ja seeläbi parandada ehitus- ja hooldustegevuste kvaliteeti. EestiTurvaettevõtete Liit, kui tuleohutussüsteemide paigaldajate kutseandja peab Päästeameti spetsialistide kaasamist kutsehindamisprotsessis ülimalt tähtsaks. Koos muudame me kutset taotlevate inimeste hindamise kvaliteedisõela tihedamaks, et turult kaoksid halva teenuse pakkujad,“ lisas Kaupo Kuusik.
 
Tuleohutusvaldkonda panustamine on Eesti Turvaettevõtete Liitu kuuluvate ettevõtete tähtsamaid suundi. Panustatakse kvaliteetsete ohutussüsteemide paigaldamisesse ja hooldusesse, tagatakse valveobjektidel professionaalse koolituse juhendamise ning tegevuste koordineerimise-operatiivse info vahetus tuleohuolukordades. Samuti kuulub oluliste tegevuste hulka ka turvalisuse ja ohutuse tagamine randades.