Kätte on jõudnud aeg valida turvavaldkonna 2022 aasta parimad töötajad ja turvalahendused

Alates 2017 aastast osalevad parimate valmisprotsessis kõik ETEL liikmed ja meie lähimad koostööpartnerid. Märkame turvalise elukeskkonna hoidmisele panustajaid.

LISAINFO