Tagasivaade ETEL turvasüsteemide valdkonna kutseeksamitele 2016 aastal.

Alates 1.01.2015 kehtivad turvatehnika osas kutsestandardid Turvasüsteemide tehnik, tase 4; Turvasüsteemide tehnik, tase 5 ja Turvasüsteemide projekteerija, tase 6. Turvaseadmete projekteerimise, paigaldamise ja hooldamisega seotud kutsetunnistused on kehtivuse tähtajaga 3 aastat. 

2016. aastal viisime ETELis turvastehnika valdkonna eksameid läbi kokku 25 korral:
1) Turvasüsteemide tehnik, tase 4 - 6 eksamit
2) Turvasüsteemide tehnik, tase 5 - 10 eksamit
3) Turvasüsteemide projekteerija, tase 6 - 9 eksamit

Turvasüsteemide valdkonnas taotles 2016. aastal kutsekvalifikatsiooni kokku 266 inimest. Kutseeksami läbis positiivselt ja kutse omistati 237 taotlejale ning 29 taotlejal jäi eksam nõuetekohaselt sooritamata.

Joonisel 1 on toodud turvasüsteemide kutsete omistamise osakaalud tasemete kaupa - kõige rohkem omistati tase 5 kutset, mille omaja on turvaettevõtja vastutav töötaja süsteemide paigaldamisel ja hooldamisel.


Kasutaja Eesti Turvaettevtete Liit foto

Joonis 2 näitab selle aasta eksamite tulemust võrreldes 2015 aastaga - suurem kasv on tasemel 5 ja 6. Ehk siis süsteemide projekteerijaid ja vastutavaid töötajaid on turvaettevõtetes suhtarvuna rohkem kui süsteeme ainult paigaldavaid spetsialiste.

Kasutaja Eesti Turvaettevtete Liit foto

Viimane joonis toob välja alates aastast 2009 ETELi poolt omistatud turvasüsteemide kutsed spetsialiseerumiste lõikes. Kui pidada meeles, et kutsetunnistused kehtivad kolm aastat ja alates 2015 lisandusid suitsutõrjesüsteemi, hädavalgustuse ja ehitiste teavitamissüsteemi töölõigud, siis paistab silma trend, kus aastast aastasse valdkonna spetsialistide arv turvaturul tegelikult väheneb.

Kasutaja Eesti Turvaettevtete Liit foto


ETEL pöörab turvasüsteemide hankijate tähelepanu sellele, et pakkujate kvalifitseerimisel tuleb kindlasti kontrollida, kas süsteeme projekteerivad, paigaldavad ja hooldavad töötajad tegelikult omavad oma tööks kontrollitud pädevusi ja oskuseid ehk erialaseid kutseid tasemel 4, 5, või 6.

Soovime edu kõigile kutsetunnistustega turvasüsteemide spetsialistidele ja ekspertidele, kes panustavad kvaliteetsele teenusele ja seeläbi tõstavad meid ümbritseva keskkonna turvalisust.