Turu-uuringu "Elanike teadlikkus ja hoiakud turvateenuse ja turvaettevõtete suhtes" kokkuvõte

7.augustil 2015.a esitleti Siseministeeriumis uuringu "Elanike teadlikkus ja hoiakud turvateenuse ja turvaettevõtete suhtes" kokkuvõtet.
Siseministeeriumi poolt tellitud uuringu eesmärgiks oli selgitada välja Eesti elanike teadlikkus, hoiakud ja ootused ning usalduse hetketase Eesti turvaettevõtluse sh turvateenuse, ennetustöösse panustamise ning turvaettevõtete ja siseturvalisuse eest vastutavate institutsioonide koostöö suhtes. Kõrvalteemadena käsitleti turvalisuse tagamiseks kasutatavaid meetmeid ning sellekohaseid ootusi laiemalt.
Positiivseks uuringus võib pidada turvatöötajate usalduse arvestatavat 65 protsenti, mis oli suurem kui usaldus abipolitseinike ja naabrivalve suhtes. Kindlasti on turvaettevõtete eesmärk läbi oma teenuse kvaliteedi seda usaldust veelgi suurendada ja läheneda riiklike institutsioonide usaldusele. Arenguruumi on kindlasti turvateenuste kasutamise osakaalus, kuid inimesed, kes klientidena turvateenust kasutavad, on nende teenustega rahul. Teenuse kasutusmugavusega oli rahul 90%, toimimise (efektiivsusega) 82% ning hinnaga 78% küsitletuist. Vaatamata kõrgele üldisele turvatundele inimestes, kes ühtegi turvateenust ei kasuta, peab 15% neist tõenäoliseks turvateenuse kasutamise alustamist lähema kahe aasta jooksul. Uuringu positiivne külg on ka see, et esmakordselt riigi poolt uuriti elanike teadlikkust ja hoiakuid turvateenuste ja turvaettevõtete suhtes. Siiani on uuringuid korraldanud vaid Turvaettevõtete Liit ja suuremad turvaettevõtted kliendile pakutavate teenuste rahulolu uurimiseks ja uute teenuste arenguks. Kuna uuring oli laiapõhjaline, siis kajastas see elanike kokkupuudet kõigi turuosaliste turvafirmadega, kelle hulgas leidub ka ettevõtteid, kes erinevalt Turvaettevõtete Liitu kuuluvatest eettveõtetest oma igapäevases tegevuses mitte alati ei järgi häid turvamistavasid ega pane rõhku teenuse kvaliteedile. Kokkuvõtvalt saab turvaettevõtetele ja turvateenustele antud hinnangut lugeda heaks vaatamata sellele, et üldjuhul leiavad meedias kajastamist pigem erandlikud kõmutekitavad vahejuhtumid. Eesti Turvaettevõtete Liit koos oma liikmetega kasutab uuringus saadud sisendit, et muuta pakutavate teenuste kvaliteeti veelgi paremaks ja tõsta oma usalduse protsenti lähemale riiklikele korrakaitse struktuuridele.
Uuringu "Elanike teadlikkus ja hoiakud turvateenuse ja turvaettevõtete suhtes" kokkuvõte