Turvaettevõtete Liidu ja Äripäeva Konverentside koostööna toimuv turvavaldkonna olulisim aastasündmus -  Turvakonverents 2015

Eesti seisab muutuste lävel - üheltpoolt toob jõustunud Siseturvalisuse Arengukava 2015-2020 olulisi muutusi kogukonna vastutuses, mis teisalt tõstatab küsimuse, kuivõrd meie oleme valmis juhtumiteks, mis viimasel ajal on vapustanud Euroopat.
Turvakonverents toob lavale nii tulevikutrendid kui reaalsed juhtumianalüüsid meie endi riigis.
Vastutus on kogukonnal, sealhulgas omavalitsusel, äriettevõttel, koolil või sündmuste korraldajal!