Turvavaldkonna kutsete taotlemises on märgata tõusu

Ülevaade turvavaldkonna kutsete andmisest I poolaastal

2017. aasta I poolaastal viidi ETELi poolt vara- ja isikukaitse valdkonnas läbi 69 kutsehindamise eksamit ja omistati kutsekvalifikatsioone kokku 675-le kutsetaotlejale.

Kutsealade lõikes oli sellel perioodil kutsete taotlemiste jaotus alljärgnev:
• Turvatöötaja, tase 3 – 449 (2016 oli taotlejaid kokku 633)
• Turvajuht, tase 5 – 36 (2016 oli taotlejaid kokku 101)
• Vetelpäästja, tase 3 – 21 (2016 oli taotlejaid kokku 2)
• Turvasüsteemide tehnik, tase 4 – 58 (2016 oli taotlejaid kokku 63)
• Turvasüsteemide tehnik, tase 5 – 72 (2016 oli taotlejaid kokku 131)
• Turvasüsteemide projekteerija, tase 6 – 26 (2016 oli taotlejaid kokku 72)

Kutsekvalifikatsioon omistati kokku 625 kutsetaotlejale ehk 94,4% kutsetaotlejatest sai oma erialast pädevust tõendava kutsekvalifikatsiooni tunnistuse. Turvateenistuse valdkonna kutsetes oli see näitaja 96%, turvasüsteemide tehniku kutsetes 87% ja vetelpäästja kutses said kutsekvalifikatsiooni tunnistuse kõik 21 kutsetaotlejat.

Kutsealade lõikes oli kutseomistamisi alljärgnevalt:
• Turvatöötaja, tase 3 – 431
• Turvajuht, tase 5 – 36
• Vetelpäästja, tase 3 – 21
• Turvasüsteemide tehnik, tase 4 – 52
• Turvasüsteemide tehnik, tase 5 – 62
• Turvasüsteemide projekteerija, tase 6 – 23

ETEL liikmetest turvaettevõtetes olid 2017 I poolaastal Turvatöötaja, tase 3 kutsekvalifikatsiooni omistamise arvud:
1. G4S Eesti AS - 88
2. USS Security AS – 68
3. Viking Security AS – 47
4. Securitas Eesti AS – 13
5. Grifs OÜ – 8
6. Personal Protection Service OÜ - 2
7. Cesar - 2
8. K Security - 2

Turvasüsteemide tehniku kutsealal on võimalik kutse taotlemisel valida 8 erineva kompetentsi vahel. Taotletavate kompetentside koguarv oli vaadeldaval perioodil 354 – ehk statistiliselt taotles iga kutsetaotleja keskmiselt 3 kompetentsi. Enim taotleti tulekahjusignalisatsioonisüsteemide ning turvasüsteemide kompetentse - vastavalt 138 ja 111.

Eesti Turvaettevõtete Liit jätkab 2017 aasta II poolel kutsete andmise korraldamist senises mahus. Info kutsehindamiste läbiviimise ja eksamiteks valmistumise infoseminaride kohta on avaldatud meie uuel kodulehel www.etel.ee kutsekvalifikatsiooni menüüs ja tegevuskalendri vaates.

Turvalist suve ja valmistumist uueks õppeaastaks.