Uuest aastast muutuvad Turvateenistuse kutseala eksamitasu hinnad 

Vara- ja Isikukaitse Kutsenõukogu kinnitas 20.11.2019 toimunud koosolekul ETEL Turvateenistuse kutseala kutsetele uued eksamitasu hinnad - Turvatöötaja, tase 3  kutsele - 50.00 eurot; Turvajuht, tase 5 kutsele 120.00 eurot kutse esmasel taotlemisel ja 64.00 eurot Turvajuht, tase 5 kutse taastõendamisel.
Turvateenistuse valdkonna kutsetasud on olnud turuosaliste survel aastaid minimaalsel tasemel ja me oleme lähtunud põhimõttest, et suure arvu kutse taotlejate olemasolul on kutseandjal võimalik hoida eksameid kuluefektiivsena. Samal ajal on kasvanud valdkonnas töötavate ekspertide palgatase ning eksamite läbiviimise otsekulud. 2019 aastal on turvateenuste turul toimunud töötajate arvu järsk vähenemine ning tööjõu voolavuse pidurdumine. See omakorda on toonud kaasa kutse taotlejate arvu pideva langustrendi nii turvatöötaja kui turvajuhi kutsetes. Kutse andmise tasude tõstmise tingis suurenevad eksamite läbiviimisega seotud töötajate ja ekspertide töötasud ning ruumide kasutamise kulud, mis tõstavad kutsetasu suurust oluliselt ühe eksami läbija suhtes.