Turvaturg taastus 2022. aastal COVID-19 pandeemia tagasilöökidest

Eesti Turvaettevõtete Liit viis 2023. aasta aprillikuus läbi iga-aastase küsitluse möödunud majandusaasta turvaturu võtmenäitajate kohta. Seekord kasutasime uuendusena SurveySparrow küsitluskeskkonda, kus oma võtmenäitajad sisestas 21 suuremat Eesti turvaturul teenuseid ja tooteid pakkuvat ettevõtet.
Kuna iga aastaga muutuvad Eestis ettevõtluse andmed järjest paremini kättesaadavamaks, siis ka seekord kaasasime täpsustatud turvaturu analüüsi täiendavalt Majandustegevuse Registri, Äriregistri, Maksuameti ning Kutsekoja andmetele tuginedes:
  • 49 valve- ja kaitsetegevuses tegutsevat turvaettevõtet;
  • 27 turvatehnika valdkonnas tegutsevat suuremat turvaettevõtet ja hinnanguline väiksemate ettevõtete turuosa;
  • Tuleohutusspetsialist, tase 5 ja Tuleohutusekspert, tase 6 kutsega isikute osalemise majandustegevuses.
Kokkuvõtvalt saab kinnitada, et COVID19 pandeemia järgsest madalseisust on Eesti turvaturg kosumas ning turvaettevõtjate kogupanus Eesti Vabariigi ettevõtluses oli 2022 aastal 327,6 milj eur. Kogukäive kasvas võrreldes 2021 aastaga +6,5%. Turvaturu kogumaht oli samal perioodil 216,1 milj eur, kasvades uuesti kõigis tegevusvaldkondades ning kokku 2021 võrdluses +10,0%. ETEL liikmeskond hoiab hinnanguliselt 70,8% kogu Eesti turvaturust.

Tavapärase majandustegevuse taastumisel kujunes 2022. aastal:
  • turvasüsteemide projekteerimise, paigaldamise ja hooldamise turumahuks 115,5 milj eur ehk +12,6% 2021. aasta võrdluses;
  • valve- ja kaitsetegevuste turu kogumahuks 93,7 milj eur, mis on +6,1% võrreldes aastaga 2021.
Seejuures tuleb välja tuua, et valve- ja kaitsetegevuse ehk turvamise turumaht jääb ikka veel alla 2019. aasta tulemustele.

Tavapärane Eesti turvaturu ülevaade on leitav esitlusest: Eesti Turvaturg 2022 aastal kokkuvõte.pdf