Turvaturu 2018 aasta kokkuvõttest nähtub valdkonnas hõivatud töötajate arvu jätkuv vähenemine, traditsioonilise valve- ja kaitsetegevuse käibemahtude paigalseis ja turvatehnika valdkonna kiire kasvu jätkumine.

Turvalise elukeskkonna tagamises osalevate ettevõtete kogupanus Eesti majanduses kasvas 2018. aastal 6,4%, ulatudes hinnanguliselt 269 miljoni euroni. Samal ajal tuleb kasv peamiselt turvatehnika ning muude tegevuste arvelt. Traditsiooniline valve- ja kaitsetegevuse turu rahaline maht näitab küll väikest kasvu, kuid turvatöötajate arvu kiire vähenemine viitab reaalsete töömahtude järjest kiiremale kahanemisele ja seda just odavamas hinnaklassis.
Eesti Turvaettevõtete Liit viis 2019. teises kvartalis läbi traditsioonilise küsitluse 2018 aasta turvaturu võtmenäitajate kohta. Küsitluses osales 26 turvavaldkonnas teenuseid ja tooteid pakkuvat ettevõtet, neist 23 ETEL liiget ja 3 ETEL välist ettevõtet. Juba kolmandat aastat on tänu ettevõtete käibenumbrite paremale kättesaadavusele turvaturu analüüsis arvestatud:
  • 57 valve- ja kaitsetegevuses reaalselt tegutsenud turvaettevõtte majandustegevus;
  • 16 turvatehnika valdkonnas tegutseva suurema paigaldusettevõtte majandustegevus;
  • 60 Tuleohutusspetsialist, tase 5 kutsega töötajate hinnanguline majandustegevus.
Kokkuvõtvalt oli turvavaldkonnas ettevõtjate kogupanus Eesti majanduses 2018. aastal üle 269,1 milj eur ja käibekasv võrreldes 2017. aastaga 6,4%. Turvaturu maht kasvas seejuures 170,5 milj euroni, mis on 2017. aasta võrdlusega 7,03% kasv. ETEL liikmed hoiavad hinnanguliselt 73 % Eesti turvaturu mahust.

On oluline välja tuua, et tavapärase valve- ja kaitsetegevuste osas oli turukasv jätkuvalt tagasihoidlik, jäädes 2,8% piiridesse ja 2018. aasta kogumahuks kujunes siin 90,7 milj eurot. Sisuliselt tähendab see reaalselt osutatavate teenuste mahu vähenemist, mida kinnitab ka turvatöös hõivatud töötajate arvu kiire kahanemise trendi jätkumine. Kui enamus kallimas hinnaklassis tegutsevaid ettevõtteid suutsid oma turuosa hoida või kasvatada, siis odavamas hinnaklassis tegutsevate valveettevõtete käibed valveteenuste osas vähenevad kiiresti.

Turvasüsteemidega seotud hinnanguline turumaht kasvas 2018. aastal vähemalt 15,04% ulatudes 78,8 milj euroni. Lähiaastatele vaadates on selge, et seniste trendide jätkumisel jõuame olukorda, kus turvatehnikaga seotud turuosa ületab valve- ja kaitsetegevuse tööjõumahuka teenuste pakkumise.

ETEL liikmeskonna jaoks on tulevikuvaates oluline kvalifitseeritud töötajate hoidmine ja kutsesüsteemi jätkusuutlik arendamine. Lähiaastatel mõjutavad turgu oluliselt Tuleohutusseaduse ja Turvaseaduse muudatuste jõustumised, mis kõigi eelduste kohaselt suurendavad turuosaliste enda vastutust heal tasemel turvaturu hoidmisel.

Täpsem ülevaade Turvaturu trendidest on leitav esitlusest:
Turvaturg 2018 kokkuvõte.pdf