2014 aastal jätkus turvaturu kogumahu kasv

Eesti Turvaettevõtete Liit viis läbi iga-aastase turvavaldkonna turuküsitluse eelmise aasta turvaturu näitajate kohta. 19.korda läbi viidud küsitlus osales 25 valdkonnas teenuseid ja tooteid müüvat ettevõtet, kelle teenusemahud moodustasid hinnanguliselt 87% turvavaldkonna turukäibest.
Küsitluse andmed kajastavad suuremate turul osalejate majandusandmeid ja tulenevalt ettevõtete valimi püsivusest on võimalik välja tuua võrdlusandmeid ja tendentse võrreldes eelnevate andmetega.                                                                                                          
Turvaturu kogumaht 2014.aastal oli üle 140,3 miljoni euro, millest 60,4 miljonit moodustas valveteenuste kogumaht ning 43,3 miljonit eurot turvatehnika müük, paigaldus ja hooldus. Turvaturu kogumaht suurenes eelmise aastaga võrreldes 6,1% . Teenuste põhiselt tegi suurema tõusu mehitatud valve, kus eelmise aastaga võrreldes oli kasv 2,9% tehnilise valveteenuse 2,2% ees. Turvatöötajate keskmine palk tõusis 15,6%, samas turvatöötajate koguarv kahanes 9,4% võrra. Seoses sellega, et valveteenuse määravamaks komponendiks on personalikulu ja arvestades tööjõuturul toimivat palgasurvet võib prognoosida mehitatud valveteenuse kallinemist ja arengut innovaatilisele ja mitmekülgsele komplektsele turvateenusele. Turvatehnika paigalduse valdkonna näitajad on juba kolmandat aastat samal tasemel, näidates eelmisel aastal siiski väikest languse tendentsi.  

Turvaturu liidripositsiooni on kasvatanud 42,4%-le G4S Eesti, samas suurima kasvu võrreldes eelneva perioodiga on teinud Viiking Security. Märkimist vääriks aga ka see, et 80% küsitluses osalenud ettevõtetel kogukäibed tõusid.
Positiivseks uuringutulemuseks on, et võrdluses eelnevate aastatega on jätkumas kasvutrend ja turvaturu kogumaht kasvas aastaga üle 6%, mis on selge signaal tarbijate kasvavast vajadusest turvateenuste järgi. Suund teenuseturul on innovaatilistele ja mitmekülgsetele komplektsetele turvateenusele.