Turvavaldkonna töötajate koguarv on juba mitmendat aastat langustrendis

Eesti Turvaettevõtete Liit viis läbi iga-aastase turvavaldkonna turuküsitluse eelmise aasta turvaturu näitajate kohta. 20.korda läbi viidud küsitluses osales 28 valdkonnas teenuseid ja tooteid müüvat ettevõtet, kelle teenusemahud moodustasid hinnanguliselt 84% turvavaldkonna turukäibest.
Küsitluse andmed kajastavad suuremate turul osalejate majandusandmeid ja tulenevalt ettevõtete valimi püsivusest on võimalik välja tuua võrdlusandmeid ja tendentse võrreldes eelnevate andmetega.                                                                                                          
Turvaturu kogumaht 2015.aastal oli üle 148 miljoni euro, millest 61,5 miljonit moodustas valveteenuste kogumaht ning 48 miljonit eurot turvatehnika müük, paigaldus ja hooldus. Turvaturu kogumaht suurenes eelmise aastaga võrreldes 5,8 %.
Teenuste põhiselt kasvas mehitatud valve 2,1% ja  tehniline valve 1%. Kuid tehnilise valve- teenuse kasv tuli teenuse vajaduse suurenemisest, siis mehitatud valveteenuse kasvuprotsendi taga on eelkõige pingelised hinnaläbirääkimised klientidega seoses tööjõu muutustega. Samas peab ära märkima, et mehitatud valveteenust osutavate turvatöötajate arv vähenes aastaga 3,4%. Turvatöötajate ja turvatehnikute keskmine palk jätkas tõusutrendi. Siit võib prognoosida jätkuvalt kvaliteetse mehitatud valveteenuse kallinemist ja üha suuremat nõudlust kaasaegsetele tehniliselt nutikale komplektsele turvateenusele.  
Turvaturu liidripositsiooni on kasvatanud 51%-le G4S Eesti, suurima kasvu võrreldes eelneva perioodiga on teinud Viking Security AS. Märkimist väärib aga ka, et 85% küsitluses osalenud ettevõtetel kogukäibed tõusid. Positiivseks uuringutulemuses on, et mitte kõige positiivsemas üldises majanduskeskkonnas on jätkumas kasvutrend ja et turvaturu kogumaht kasvas aastaga üle 5%.